Konstitutsiya bosh qomusimiz

5,900 so'm

Taqdimot haqida ma’lumotlar:

Slaydlar soni: 24 slayd

Hajmi: 175.00 kB

O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi jamiyat farovonligi va taraqqiyotining huquqiy kafolati.
«Tabiiyki, har qanday davlatning yuzi, obro`-e’tibori uning Konstitutsiyasi hisoblanadi. Zotan, Konstitutsiya davlatni davlat, millatni millat sifatida dunyoga tanitadigan qomusnomadir. Shu ma’noda asosiy qonunimiz xalqimizning irodasini, ruhiyatini, ijtimoiy ongi va madaniyatini aks ettiradi. Chunki uni ishlab chiqish va muhokama etishda butun xalq ishtirok etdi. Bir so`z bilan aytganda, Konstitutsiyamiz tom ma’noda xalqimiz tafakkuri va ijodining mahsulidir».
Konstitutsiya- davlatning Asosiy Qonuni bo`lib, davlat hokimiyatini tashkil etishni va hokimiyat, jamiyat va shaxsning o`zaro munosabatlarini tartibga soladi.