Koreya Respublikasi fond birjasi

14,900 so'm

Kurs ishi haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 39 bet

Hajmi: 231.00 kB

Format: DOCX

Mundarija
KIRISH
I BOB. FOND BIRJALARI SHAKLLANISHINING NAZARIY ASOSLARI
1.1. Iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solish, maqsadi va vazifasi
1.2. Fond birjalarining mohiyati va uning jahon iqtisodiyotdagi o’rni va roli
II BOB. KOREYA RESPUBLIKASIDA FOND BIRJALARINING RIVOJLANISH JARAYONI
2.1. Koreya Respublikasida fond birjalarining vujudga kelishi va ularning bugungi kundagi roli
2.2. O’zbekiston Respublikasida fond birjalari faoliyatini rivojlantirishda Koreya tajribasini qo’llash istiqbollari|
XULOSA
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI