Koreya Respublikasi iqtisodiy yuksalishida tashqi iqtisodiy omillarning roli

6,490 so'm

Taqdimot haqida ma’lumotlar:

Slaydlar soni: 17 slayd

Hajmi: 545.0 kB

Tashqi iqtisodiy siyosat samaradorligini baholashda bir qator ko’rsatkichlardan foydalaniladi. Ular qatorida quyidagilarni ajratib ko’rsatish mumkin:
1. Eksportning valyuta samaradorligi ko’rsatkichi
2. Importning valyuta samaradorligi ko’rsatkichi
3. Tashqi savdo almashinuvi samaradorligi ko’rsatkichi
4. Savdoning narx shartlari
5. Eksport va import narx indekslari
– Iqtisodiy yuksalishda tashqi iqtisodiy omillar tahliliga doir nazariy yondashuvlar.
– Tashqi iqtisodiy omillarning iqtisodiy rivojlanishdagi muayyan bosqichlarda tutgan o’rni va ahamiyati.
– Koreya Respublikasi iqtisodiy rivojida tashqi iqtisodiy omillar: xorijiy invistitsiya
– Koreya Respublikasining xalqaro tashkilotlar bilan iqtisodiy hamkorlik aloqalari – tashqi iqtisodiy omillarni faollashtirishning asosi sifatida.
– O’zbekiston Respublikasi va Koreya Respublikasi o’rtasida tashqi iqtisodiy aloqalarning rivojlanishi