Koreya Respublikasida ilmiy-texnik bazaning rivojlanishi va fundamental fanlarni rivojlantirish strategiyalari

6,490 so'm

Taqdimot haqida ma’lumotlar:

Slaydlar soni: 10 slayd

Hajmi: 524.00 kB

Ishlab chiqrashning ilmiy-texnik asosini yaratish va uni rivojlantirishda uchta muhim yo’nalishni ko’rsatish mumkin:
1. Umuman yangiliklarni yaratish;
2. Yangiliklarni joriy etishda, ishlab chiqarishni rivojlantirishda «asosiy» texnologiya bo’lgan fundamental va amaliy bilimlarni rivojlantirish;
3. Texnologik infratuzilmani, ya’ni tadqiqot va izlanishlarni amalga oshirishni, ishlab chiqarishni injener-texnik nuqtai nazaridan ta’minlashni yaratish. Texnologik infratuzilmaning muhim elementlari standartlar, metrologiya, sifatni nazorat qilish, o’lchov usullari va boshqalardir.
Koreya Respublikasida ilmiy-texnik tadqiqotlarni 5 ta yo’nalishini rivojlantirish siyosati olib borildi:
Birinchi yo’nalishga iqtisodiy foydani tez olish mumkin bo’lgan sohalarga yo’naltirilgan edi. Masalan, informatika, kimyo texnologiya va mashinasozlik sohalaridir.
Ikkinchi yo’nalishga omad kelishini o’rtacha vaqt oralig’ida kutish mumkin bo’lgan biotexnologiya va yangi materiallarni ishlab chiqarish sohasi kirgan.
Uchinchi yo’nalishda butun jamiyat uchun muhim rol o’ynaydigan ilm-fan sohasi va atrof muhitni himoya qilish, sog’lik va aholining osoyishtaligi bilan bog’liq masalalar joy olgan.
To’rtinchi yo’nalishni o’rta yo uzoq muddatli natija berish sharti bilan okeanografiya va aeronavtika tashkil etgan.
Beshinchi yo’nalish iqtisodiy foyda olish muddatiga bog’liq bo’lmagan holda fan va texnikaning barcha sohalarini rivojlantirishga qaratilgan edi.