Korrelyatsion tahlil bosqichlari. Chiziqli bog’lanishlar uchun korrelyatsiya indeksini hisoblash determinatsiya koiffisenti korrelyatsion tahlilning iqtisodiy ma’nosi

3,490 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 8 bet

Hajmi: 18.00 kB

Reja:
1. Hodisalar o’rtasidagi bog’lanishni aniqlash usullari.
2. Korrelyatsion modelni tuzish bosqichlari.
3. Regressiya tenglamasining formasini tanlash bosqichi.
4. Avtokorrelyatsiya tahlili.
5. Ishonchlilik darajasini tekshirish mezonlari.