Korxona (firma) xarajatlari va foydasi

4,999 so'm

Taqdimot haqida ma’lumotlar:

Slaydlar soni: 16 slayd

Hajmi: 420.00 kB

Bo'lim:

Reja:
1. Ishlab chiqarish xarajatlari tushunchasi va uning tarkibi.
2. Qisqa muddatli va uzoq muddatli davrlarda ishlab chiqarish xarajatlarining o’zgarish tamoyillari.
3. Foydaning mazmuni. Foyda normasi va massasi.
4. Ish haqining iqtisodiy mazmuni, tashkil etish shakllari va tizimlari.