Korxonalar moliyaviy natijalari tahlili

6,490 so'm

Taqdimot haqida ma’lumotlar:

Slaydlar soni: 18 slayd

Hajmi: 1.14 MB

Reja:
1. Moliyaviy natijalar tahlili mazmuni va vazifalari. Tahlil manbalari
2. Daromadlar va xarajatlar moliyaviy natijlarni harakterlovchi foydani o’lchashga dahldor bo’lgan elementlar
3. Daromadlar va xarajatlarni, yani foydani aniqlash va o’lchash – korxona o’z moliyaviy hisobotini tayyorlashda foydalaniladigan kapital konsepsiyasi hamda kapitalning saqlanishiga bog’lik bo’ladi
4. Umumxo’jalik faoliyatidan moliyaviy natija
5. Moliyaviy natijalar to’grisidagi hisobotni asosiy ko’rsatkichlari
6. Moliyaviy natijalarning shakllanishi va ularning turlari
7. Moliyaviy natijalarning shakllanishi bo’yicha tahlili
8. Mahsulot (ish, xizmatlarni) sotishdan moliyaviy natija va uning o’zgarishiga ta’sir etuvchi omillar tahlili
9. Rentabellikka ta’sir etuvchi omillar tahlili