Kredit asoslari

3,900 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 25 bet

Hajmi: 41.90 kB

Reja:
1. Kreditning zarurligi va mohiyati
2. Ssuda foizi, ssuda kapitali va kredit ning iqtisodiy shakllari. Ssudo kapitali mansabi va harakat qilish shakllari
3. Kreditni asosiy funksiyalari va tashkil qilish asoslari
4. Kredit tizimi mohiyati va kredit tizimining tashkiliy tuzilishi
5. Kredit tizimi mohiyati va kredit tizimining tashkiliy tuzilishi