MAHMUD AZ-ZAMAXSHARIY (1075-1144)

2,499 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 15 bet

Hajmi: 68.70 kB

Abulqosim Mahmud az-Zamaxshariy 1075-yilda Xorazmning Zamaxshar qishlog’i (hozirgi Xorazm viloyati Qo’shko’pir tumanida) da dunyoga kelgan. Ilmga bo’lgan chanqoqlik uni Buxoro, Marv, Nishopur, Isfahon, Shom (Suriya), Bag’dod, Hirot va Makkada hayot kechirib, arab tili va adabiyotini, diniy ilmlarni, xattotlik san’atini, arab maqollari va urf odatlarini chuqur o’rganshiga sabab bo’ladi.