Maishiy ertaklar

6,900 so'm

Taqdimot haqida ma’lumotlar:

Slaydlar soni: 10 slayd

Hajmi: 4.10 MB

Format: .pptx

O’zbek xalq ertaklari qatorida bevosita kundalik hayotda ro’y berayotgan voqealar asos qilib olingan ertaklar ham bor bo’lib, ular maishiy ertaklar atamasi bilan yuritiladi. Bunday ertaklarda amaliy harakatlar, insondagi chegaralangan jismoniy kuch, ilm va hunarga bo’lgan munosabat, shaxsning ma’naviy qiyofasi haqida hikoya qilinadi.
Ko’pincha ro’y bergan adolatsizlikning oxir natijada mag’lubiyatga uchrashi, oqil va dono shaxsning baxtga erishuvi, haqoratlangan qizning yorug’ yuz bilan hurmatga ega bo’lishi haqidagi voqea-hodisalar maishiy ertaklar mazmunini tashkil etadi.