Makroiqtisodiy barqarorlik

6,900 so'm

Taqdimot haqida ma’lumotlar:

Slaydlar soni: 54 slayd

Hajmi: 855.00 kB

Reja:
1. Amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar va modernizasiya siyosati
2. Makroiqtisodiy barqarorlikning asosiy belgilari
3. Iqtisodchilar aforizmi
4. Daromadlarning taqsimlanishi (Jini grafigi)
5. Jini koeffisientining me’yori
6. Iqtisodiy o’sishning asosiy shartlari
7. Mamlakat iqtisodiyoti rivojining bosqichlari
8. Aholini to’la ish bilan bandligi
9. Ish bilan bandlik me’yorlari
10. Past darajadagi inflyasiya
11. Inflyasiya
12. Fisher ayniyati
13. Baquvvat to’lov balansi