Ma’naviy barkamol inson tushunchasi, uning sharqona ta’rifi. Barkamol avlodni tarbiyalashda ma’naviy va iqtisodiy g’oyalarning o’rni. Vatanparvarlik, insonparvarlik va o’z millatga sadoqat shaxc ma’naviyati mezonlari. Shaxs ma’naviyatini rivojlantirish omillari va vositalari

5,990 so'm

Taqdimot haqida ma’lumotlar:

Slaydlar soni: 29 slayd

Hajmi: 204.00 kB

Reja:
1. Karimov I.A. Ma’naviy barkamol insonni tarbiyalash zamona talabi ekanligi to’g’risida.
2. Ma’naviy barkamol va komil inson tushunchasi, uning mohiyati.
3. Vatan, vatanparvarlik, iymon, diyonat, adolat, mehr-shafqat – shaxs ma’naviy fazilatlari.
4. Milliy o’zlikni anglash, uning mohiyati. O’zbek millatining jahon sivilizatsiyasida tutgan o’rni.