Mantiq ilmining predmeti va ahamiyati. Mantiq fani rivojlanishning asosiy bosqichlari. Tilning mantiqiy tahlili. Formal mantiqning asosiy qonunlari

1,499 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 19 bet

Hajmi: 52.00 kB

Yuklangan vaqti: 10/02/2019
Bo'lim:

Reja:
1. Tafakkur – mantiq ilmining o’rganish ob’ekti sifatida.
2. Tafakkurning mantiqiy shakllari va qonunlari.
3. Mantiq fanining predmeti va ahamiyati.
4. To’g’ri muhokama yuritishning mantiqiy tamoyillari: fikrning aniqligi, izchilligi va yetarli asosga ega bo’lishi.