Mantiqiy algebra funksiyalarini Karno kartasidan foydalanib ixchamlash (minimallashtirish)

5,490 so'm

Taqdimot haqida ma’lumotlar:

Slaydlar soni: 13 slayd

Hajmi: 1.46 MB

Reja:
1. Karno kartasi orqali ixchamlash
2. Ikkita o’zgaruvchili funksiya uchun Karno kartasi
3. Uchta o’zgaruvchili funksiya uchun Karno kartasi
4. To’rtta o’zgaruvchili funksiya uchun Karno kartasi
5. Ikkita o’zgaruvchili funksiya uchun Karno kartasini to’ldirish
6. Uchta o’zgaruvchili funksiya uchun Karno kartasini to’ldirish
7. To’rtta o‘zgaruvchili funksiya uchun Karno kartasini to’ldirish
8. Ikkita o’zgaruvchili Karno kartasini ixchamlash
9. Uchta o’zgaruvchili Karno kartasini ixchamlash
10. To’rtta o’zgaruvchili Karno kartasini ixchamlash