Markaziy osiyo davlatlari iqtisodiyoti va ularning jahon iqtisodiyotida tutgan o’rni

10,900 so'm

Kurs ishi haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 39 bet

Hajmi: 253.00 kB

Format: DOCX

REJA:
KIRISH.
I-BOB. MARKAZIY OSIYO DAVLATLARINING JAHON IQTISODIYOTIDA TUTGAN O’RNI.
1.1 Markaziy Osiyo davlatlariga iqtisodiy tavsif.
1.2 Markaziy Osiyo davlatlari iqtisodiyotining asosiy tarmoqlari.
1.3 Markaziy Osiyo davlatlarining Jahon iqtisodiyotida tutgan o’rni.
II-BOB. MARKAZIY OSIYO DAVLATLARI IQTISODIYOTINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA MUAMMOLARI.
2.1 Hozirgi davrda Markaziy Osiyo davlatlari iqtisodiyotining rivojlanish tendensiyalari.
2.2 Markaziy Osiyo davlatlari iqtisodiyotining rivojlanish muammolari.
2.3 Markaziy Osiyo davlatlari iqtisodiyotining rivojlanish istiqbollari.
XULOSA.
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI.