Maxsus iqtisodiy hududlar mamlakat iqtisodiy raqobatbardoshligini oshirish vositasi sifatida

4,900 so'm

Taqdimot haqida ma’lumotlar:

Slaydlar soni: 11 slayd

Hajmi: 475.00 kB

Mundarija:
1-BOB. MAXSUS IQTISODIY HUDUDLAR UNING MILLIY IQTISODIYOTDA TUTGAN O’RNI VA ROLI
1.1 Maxsus iqtisodiy hudularning mazmun-mohiyati va ularning turlari
1.2 Maxsus iqtisodiy hududlarning milliy iqtisodiyot rivojlanishiga ta’siri
2-BOB. MAXSUS IQTISODIY HUDUDLARNING IQTISODIY GLOBALLASHUV JARAYONIGA TA’SIRI
2.1 Maxsus iqtisodiy hududlarning jahon iqtisodiy integratsiyalashuvida mamlakat iqitsodiy raqobatbardoshligini oshirish vositasi sifatida
2.2 Maxsus iqtisodiy hududlar tashkil qilishda jahon amaliyoti Xitoy Xalq Respublikasi misolida
3-BOB. O’ZBEKISTONDA MAXSUS IQTISODIY HUDUDLAR TASHKIL QILISHNING MUOMMO VA ISTIQBOLLARI
3.1 O’zbekistonda maxsus iqtisodiy hududlarni tashkil qilishning muommolari va o’ziga xos tomonlari
3.2 “Navoi” EIIZ (erkin industrial – iqtisodiy zona)si misolida O’zbekistonda maxsus iqtisodiy hududlarning shakllanishi va istiqbollari