Maxsus iqtisodiy hududlar va ularning iqtisodiyotda tutgan o’rni

14,900 so'm

Kurs ishi haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 72 bet

Hajmi: 1.35 MB

Format: DOCX

MUNDARIJA
KIRISH
1-BOB. MAXSUS IQTISODIY HUDUDLAR UNING MILLIY IQTISODIYOTDA TUTGAN O’RNI VA ROLI
1.1 Maxsus iqtisodiy hudularning mazmun-mohiyati va ularning turlari
1.2 Maxsus iqtisodiy hududlarning milliy iqtisodiyot rivojlanishiga ta’siri
2-BOB. MAXSUS IQTISODIY HUDUDLARNING IQTISODIY GLOBALLASHUV JARAYONIGA TA’SIRI
2.1 Maxsus iqtisodiy hududlarning jahon iqtisodiy integratsiyalashuvida mamlakat iqitsodiy raqobatbardoshligini oshirish vositasi sifatida
2.2 Maxsus iqtisodiy hududlar tashkil qilishda jahon amaliyoti Xitoy Xalq Respublikasi misolida
3-BOB. O’ZBEKISTONDA MAXSUS IQTISODIY HUDUDLAR TASHKIL QILISHNING MUOMMO VA ISTIQBOLLARI
3.1 O’zbekistonda maxsus iqtisodiy hududlarni tashkil qilishning muommolari va o’ziga xos tomonlari
3.2 “Navoi” EIIZ (erkin industrial – iqtisodiy zona)si misolida O’zbekistonda maxsus iqtisodiy hududlarning shakllanishi va istiqbollari
XULOSA
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR
ILOVA