Mehnat bozori, turmush darajasi va daromadlari tengsizligi (O’zbekiston misolida)

8,900 so'm

Kurs ishi haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 26 bet

Hajmi: 209.0 kB

Format: DOCX

Mundarija:
Kirish
I-bob. Turmush darajasini xisoblashda mehnat bozori va daromadlar tengsizligining o’rni.
1.1 Mehnat bоzоrining mоhiyati va asоsiy vazifalari
1.2 Mehnat talabi va taklifi.Talab va taklifga ta’sir etuvchi omillar
1.3 Aholi daromadlari tengsizligi
1.4 Daromadlar tengsizligini aniqlash usullari
1.5 Turmush darajasiga ta’sir etuvchi omillar
1.6 Aholi turmush darajasi va uning ko’rsatkichlari
II-bob.Mehnat bozorining yo’lga qo’yilish va daromadlar tengsizligi ko’rsatkichi O’zbekiston misolida
2.1 O’zbekistondagi aholi daromadlari tengsizligi
2.2 O’zbekistondagi mehnat bozori va ishsizlik
2.3 O’zbekistonda aholi turmush darajasi ko’rsatkichlari
Xulosa
Foydalanilgan adabiyotlar