Milliy iqtisodiyotning nisbatlari va muvozanati

5,490 so'm

Taqdimot haqida ma’lumotlar:

Slaydlar soni: 19 slayd

Hajmi: 1.09 MB

Reja:
1. Iqtisodiy muvozanat, uni ta’minlash shart-sharoitlari va aniqlash usullari.
2. Iqtisodiy mutanosiblik va uning turlari.
3. O’zbekistonda iqtisodiyot tarkibiy tuzilishini o’zgartirishdagi vazifalar.