Milliy istiqlol g’oyasi va ma’naviyat

3,000 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 6 bet

Hajmi: 13.20 kB

Inson shunday yaralganki, u tabiat va jamiyatda paydo bo’ladigan ko’pdan-ko’p rnuammolarga yoshligidanoq javob izlaydi, Hayotdagi turli voqea-hodisalarning mohiyatini tushunishga intiladi. Dunyoning sir-asrorini sodda va aniq qilib izohlab beradigan biiimlar, tasavvur va tushunchalarga qiziqadi. Shu tariqa u doimo haqiqatni bilishga intilib, nimanidir kashf qilib, yangiliklarni qidirib yashaydi. Odamzodning qadim-qadimdan o’z intilishlariga mos g’oya va mafkurani yaratish yo’lidagi urinishlari ham uning asl haqiqatni bilish, olg’a qarab intilish, o’zining orzulariga munosib bo’lib yashash zaruratidan kelib chiqqan.