MILLIY O’ZLIKNI ANGLASh, UNI MUSTAHKAMLASh VA MILLATLARARO TOTUVLIKNI TA’MINLASh ShAXS MA’NAVIYATI BELGILARI

3,499 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 13 bet

Hajmi: 33.40 kB

REJA:
1. Milliy o’z-o’zini anglash, uning mohiyati.
2. Huquqiy savodxonlik-ma’naviy etuklik mezoni.
3. Demokratiyaning ma’naviy va ma’rifiy jixatlari.
4. Shaxs ma’naviyatini shakllantirishda ota – ona ma’suliyati.
5. Adabiyot va san’at – shaxs ma’naviyatini shakllantirish va rivojlantirishning muhim vositalari.