Mintaqalar moliyasi va uni tartibga solish

6,490 so'm

Taqdimot haqida ma’lumotlar:

Slaydlar soni: 24 slayd

Hajmi: 310.00 kB

Reja:
1. Mintaqalarning moliyaviy mablag’lari va uning bozor iqtisodiyoti sharoitidagi ahamiyati.
2. Mintaqa moliyasi-hududiy hokimlik byudjetlarining asosiy moliya manbai. Hududiy moliyaning mohiyati va tarkibi.
3. Mintaqa moliyasi-hududiy hokimlik byudjetlarining asosiy moliya manbai. Hududiy moliyaning mohiyati va tarkibi.
4. Mahalliy byudjet, uning tushumlari va xarajatlari. Mahalliy soliqlar va ularning yo’nalishlari. Mol-mulk solig’i. Mol-mulk solig’ining mahalliy byudjetdagi roli. Byudjet jarayoni. Byudjetlararo munosabatlar.
5. Byudjetlararo munosabatlar.
6. Mahalliy byudjetning Respublika byudjetidagi ulushi. Mintaqalarga ajratiladigan subveniyalar.