Mintaqaviy siyosat (Markaziy Osiyo mintaqasi misolida)

5,999 so'm

Taqdimot haqida ma’lumotlar:

Slaydlar soni: 24 slayd

Hajmi: 1.62 MB

Reja:
Kirish
I BOB. MINTAQAVIY SIYOSATNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI
1.1. Siyosiy qarashlarning paydo bo’lishi va rivojlanishining asosiy bosqichlari
1.2. Mintaqaviy siyosatning mohiyati va unga doir nazariy qarashlar
II BOB. MARKAZIY OSIYO MINTAQASI VA UNDAGI DOLZARB MASALALAR
2.1. Markaziy Osiyo mintaqasining geosiyosiy ahamiyati
2.2. Markaziy Osiyo mintaqasi davlatlari iqtisodiyotining rivojlanishi hamda amaldagi holati
2.3. Markaziy Osiyo mintaqasining barqarorligiga qarshi mavjud xavf-xatarlar va ularni bartaraf etish yo’llari
Xulosa va takliflar
Foydalanilgan adabiyotlar