Moliyaviy natijalar tahlili

6,490 so'm

Taqdimot haqida ma’lumotlar:

Slaydlar soni: 27 slayd

Hajmi: 76.30 kB

Reja:
1. Moliyaviy natijalar tahlili mazmuni va vazifalari hamda tahlil manbalari
2. Moliyaviy natijalarning shakllanishi, asosiy ko’rsatkichlar va ularning turlari
3. Mahsulot (ish, xizmatlarni) sotishdan olingan moliyaviy natijalar tahlili
4. Favqulodda foyda va zararlar, korxona hisob foydasi (soliq to’loviga qadar foyda) hamda sof foyda va uning o’zgarishini omilli tahlili