Monopol bozorlarning vujudga kelishi va ularga qarshi kurashishda AQSH va Yevropa Ittifoqi (Germaniya, Fransiya misolida) davlatlarining tajribasi

10,990 so'm

Kurs ishi haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 29 bet

Hajmi: 313.0 kB

Format: DOCX

Mundarija:
Kirish
I Bob. Bozor iqtisodiyoti sharoitida monopoliyaning vujudga kelishi va uning rivojlanish bosqichlari
1.1. Monopoliya tushunchasi va uning kelib chiqish tarixi
1.2. Monopoliya turli ko’rinishlariva ularning bozor iqtisodiyotida tutgan o’rni
1.3. Monopol hokimiyat
1.4. Antimonopol siyosat
II Bob. Monopoliyaga qarshi kurashishda AQSH va Yevropa Ittifoqi davlatlarining (Germaniya, Fransiya,) tajribasi va uni o’ziga xos ko’rinishlari
2.1. Yevropa Ittofoqi(Germaniya, Fransiya misolida)
2.2. AQSH antimonopol siyosati
2.3. Yevropa Ittifoqi va AQSH antimonopol siyosati va antimonopol qonunchilik tizimining qiyosiy tahlili
III Bob. O’zbekistonda raqobatchilik muhitining vujudga kelishi va monopoliyaga qarshi qonunchilik
3.1. O’zbekistonda monopoliyani cheklash tizimini takomillashtirishningmuhim huquqiy va iqtisodiy asoslari
3.2. Monopoliyaga qarshi va raqobat siyosatini takomillashtirish
Xulosa
Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati