Morfologiya va sintaksis

5,900 so'm

Taqdimot haqida ma’lumotlar:

Slaydlar soni: 7 slayd

Hajmi: 1.90 MB

Format: .pptx

Reja:
1. Morfologiya
2. Sintaksis

Morfologiya (yun. morphe — shakl va… logiya) (tilshunoslikda) — 1) tilning morfologik qurilishi; 2) soʻz shakllari haqidagi taʼlimot. Birinchi maʼnosida obyektni anglatsa, ikkinchi maʼnosida tilshunoslikning shu obyektni oʻrganuvchi bo’limini bildiradi.U shuningdek 3ta katta guruhga bo’linadi: 1) mustaqil so’z turkumlari; 2) yordamchi so’zlar; 3) oraliqdagi so’zlar (alohida olingan so’zlar)