Mulkchilik shakllari rivojlanishining evolyutsiyasi

4,999 so'm

Taqdimot haqida ma’lumotlar:

Slaydlar soni: 10 slayd

Hajmi: 146.00 kB

Bo'lim:

“Bozor munosabatlarini rivojlantirishga qaratilgan O’zbekiston iqtisodiyotining negizini turli shakllardagi mulk tashkil etadi. Davlat iste’molchilar huquqlarining ustunligini hisobga olib, iqtisodiy faoliyat, tadbirkorlik va mehnat qilish erkinligini, barcha mulk shakllarining teng huquqligini va huquqiy jihatdan teng muhofaza etilishini kafolatlaydi. Xususiy mulk boshqa mulk shakllari kabi daxlsiz va davlat himoyasidadir. Mulkdor faqat qonunda nazarda tutilgan hollarda va tartibdagina mulkidan mahrum etilishi mumkin (53- modda).”