Muzokarachi to’g’risida ma’lumot

2,990 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 3 bet

Hajmi: 13.90 kB

Mazkur muzokarachi iqtisodiy turdagi muzokaralarni olib borish imkoniyatini beruvchi ovozga ega. O’z fikrlarini aniq bayon eta biladi, ovoz ohanglarida aniqlik, ishonch va oldindan ko’ra bilishlik hissi bor. Muzokaralar jarayonida odatda u faqatgina o’z sohasi tomonidan aniq fikrlar berishga intiladi, barcha taraflama fikr bildirishdan yiroq. Aynan shu holat uning aniq gapirishga intilishini ko’rsatib beradi. Fikr bildirishda faqatgina ishonchi komil bo’lgan holatdagini o’z fikrini bayon etadi. Shu orqali odamlarda o’ziga nisbatan ishonish hissini uyg’otadi.
Muzokarachini qanday turdagi suhbatdosh sirasiga kirishi nuqtai-nazaridan tahlil qilamiz:
Qo’rs odam (Грубиян) – ushbu muzokarachi mazkur turdagi suhbatdoshlar tarkibiga kiritilmaydi. Chunki, u suhbat davomida o’ziga nisbatan haqoratomuz so’zlar ishlatilmagan taqdirda birdaniga ovozini balandlatmaydi, aksincha o’zini vazmin tutadi. Shu sababli, muzokaralar jarayonida u bilan vazmin, ishonchli ohanda suhbat olib borish lozim.
Baqiroq odam (Крикун) – muzokarachining ovoz ohanglarida aniqlik, ishonch va oldindan ko’ra bilishlik hissi borligi sababli, uni mazkur turdagi suhbatdoshlar tarkibiga kiritib bo’lmaydi. Sababi, u muzokaralar jarayonida gapni olib qochishdan, quruq gapni aytishdan yiroq (mahmadona emas).