Narxning mohiyati va shakllanish xususiyati

5,499 so'm

Taqdimot haqida ma’lumotlar:

Slaydlar soni: 12 slayd

Hajmi: 513.00 kB

Bo'lim:

Narx – real bozor iqtisodiyoti sharoitida tovar va xizmatlarning ijtimoiy qiymati va ijtimoiy nafliligining puldagi ifodasidir. Narxga ta’sir qiluvchi omillar:
1. Tovar ishlab chiqarishning ijtimoiy zaruriy sarflari (qiymat)
2. Turli xil soliqlar
3. Talab va taklif nisbatlari
4. Tovar yoki xizmatning nafliligi
5. Davlatning iqtisodiy siyosati
6. Raqobat kurashlari
7. Pulning qadr-qimmati