Nosiruddin Burhoniddin Rabg`uziy

2,499 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 13 bet

Hajmi: 18.70 kB

Adibning hayoti va ijodi haqida bizgacha juda kam ma`lumot yetib kelgan. U XIII asrning oxiri XIV asrning boshlarida Xorazmning Raboti o`g`uz degan joyida yashab ijod etgan. Bizga uning “Qissasi Rabg`uziy”dan boshqa asari ma`lum emas. Mazkur kitobda u o`zi haqida musulmonlarga xos kamtarinlik bilan “…bu kitobni tuzgan, toat yo`lida tizgan, ma`siyat yobonin kezgan, oz ozuqliq, ko`p yozuqliq Raboti o`g`uz qozisi Burhon o`g`li Nosiruddin…” deb yozadi. Ko`rinadiki, allomaning oti Nosiruddin bo`lib, otasi Burhoniddin Raboti o`g`uzning qozisi bo`lgan. Rabg`uziy taxallusi ham u yashagan joy bilan bog`liq. Yetuk ulamo va din oilasida tarbiyalangan Nosiruddinning o`z zamonasida taniqli tarixchi, yetuk shoir va iste`dodli tarjimon sifatida tan olinganligidan dalolat beruvchi bir talay yordamchi manbalar mavjud.