Oilada tarbiya asoslari. O’zbek oilalaridagi tarbiyaning xususiyatlari, oilada yoshlarni kasbga yo’naltirish

2,900 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 12 bet

Hajmi: 22.10 kB

Reja:
1. Hozirgi zamon o’zbek oilalaridagi tarbiyaning xususiyatlari.
2. Oila tarbiyasini takomillashtirish omillari.
3. O’zbek mutafakkirlarining oilaviy tarbiya haqidagi qarashlari.
4. Oilada farzandlarni kasbga yo’naltirish.