O‘tkazgich qarshiliklarini Uitston ko‘prigi vositasida o‘lchash

2,000 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 5 bet

Hajmi: 34.60 kB

Bo'lim:

Kerakli asbob va materiallar: o‘zgarmas tok manbai, reoxard, reostat, tumbler (kalit), galvanometr, o‘lchanadigan rezistorlar (qarshiliklar), sxemani ulash simlari va zavodda tayyorlangan Uitston ko‘prigi.
Ishning maqsadi: qarshiliklarni ko‘prik sxemasi yordamida o‘lchashning klassik usuli bilan tanishtirish.