O’zbек аdаbiyotini o’qitish metodikasining fan sifatida shakllanishi va rivojlanishi

2,499 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 11 bet

Hajmi: 28.70 kB

Bo'lim:

Reja:
1. Musulmon diniy maktablarida adabiy –ilm larning berilishi.
2. Adabiyot o’qitish metodikasi Milliy uyg’onish davrida .
3. Dastlabki adabiyot dastur va darsliklari haqida.
4. A.Sa’diy va A.Fitrat qo’llanma-darsliklar muallifi.
5. Sho’ro maktablarida adabiyot o’qitish tarixi.