O’zbek xalq pedagogikasi. Uning ta’lim-tarbiyada tutgan o’rni

2,900 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 9 bet

Hajmi: 38.80 kB

Reja:
1. Xalq pedagogikasi haqida ma’lumot
2. O’zbek xalq pedagogikasi. Uning ta’lim-tarbiyadagi o’rni.
3. Milliy qadriyatlar va uning barkamol insonni tarbiyalashdagi roli
4. O’zbek xalq pedagogikasining asosiy manbasi
5. Xalq og’zaki ijodining janrlari