O’zbekiston iqtisodiyotiga xorijiy investitsiyalar va kreditlarni jalb etishni faollashtirish yo’llari

13,900 so'm

Diplom ishi haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 86 bet

Hajmi: 132.0 kB

Format: DOCX

Bo'lim: Teglar: ,

MUNDARIJA
KIRISh
1-bob. O’ZBEKISTONDA IShLAB ChIQARIShNI MODERNIZATSIYA VA DIVERSIFIKATSIYALAShGA XORIJIY SARMOYALARNI JALB QILIShNING ILMIY-METODOLOGIK JIHATLARI
1.1. O’zbekistonda investitsiya siyosatining ustuvor yo’nalishlari va uni tartibga solish tizimi
1.2. Investitsiya muhitini belgilovchi omillar va milliy iqtisodiyotga xorijiy investitsiyalarini jalb etish tamoillari
1.3. Milliy iqtisodiyotga xorijiy investitsiyalar va kreditlarni jalb etish shakllari va moliyalashtirish amaliyoti
1-bob bo’yicha xulosalar
2-bob. O’zbekiston milliy iqtisodiyotiga jalb etilgan xorijiy investitsiyalar samaradorligining tahlili
2.1. O’zbekiston iqtisodiyotiga moliyalashtirish manbalari bo’yicha kiritilgan investitsiyalar dinamikasining tahlili
2.2. Davlatning investitsiya siyosatini amalga oshirish bosqichlari va xorijiy investitsiyalar tarmoq tarkibining tahlili
2.3. Milliy iqtisodiyotga jalb qilingan investitsiyalarning makroiqtisodiy ko’rsatkichlar o’zgarishiga ta’sirini baholash
2-bob bo’yicha xulosalar
3-bob. O’ZBEKISTON IQTISODIYOTI TARMOQLARIGA XORIJIY INVESTITSIYaLARNI JALB QILIShNI FAOLLLAShTIRISh YO’LLARI
3.1. Iqtisodiyotni tarkibiy o’zgartirish va xomashyolarni qayta ishlashga xorijiy investitsiyalarni jalb etish yo’nalishlari
3.2. O’zbekistonda sanoat tarmoqlarini rivojlantirishga xorijiy investitsiyalar jalb etish istiqbollari
3.3. O’zbekiston iqtisodiyotiga to’g’ridan-to’g’ri xorijiy investitsiyalarini jalb etishni rag’batlantirish yo’llari
3-bob bo’yicha xulosalar
XULOSA
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI