O’zbekiston iqtisodiyotining rivojlanishida avtomobilsozlikning tutgan o’rni

2,490 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 3 bet

Hajmi: 12.00 kB

Dunyoda rivojlangan mamlakatlarning jahon bozorida tutgan o’rni asosan avtomobilsozlik, samalyotsozlik, og’ir sanoat, metallurgiya, neft va gaz mahsulotlarini qazib olish va qayta ishlash, elektronika kabi sohalarining rivojlanganligi bilan belgilanadi. Avtomobilsozlik tarmog’i kundan kunga to’xtovsiz rivojlanib ravnaq topib bormoqda. Hozirda dunyoda “General Motors”, ”Toyota ”, “Ford”, ”Honda”, “Hyundai” kabi gigant kompaniyalar jahon bozorida oldingi o’rinlarni egallash uchun o’zaro raqobatlashmoqdalar. Yangi avtomobil rusumlarining paydo bo’lishi, xavfsizlik darajasining oshirilishi va tabiatga ko’rsatiladigan zararni yo’qotishga bo’lgan intilishlar, fan-texnikaning rivojlanishi, kuchli reklama, bu sohaning rivojlanishiga va jahon bozorida gigantlararo kuchli raqobatning paydo bo’lishiga sabab bo’lmoqda.