O’zbekiston moliya bozorining jahon moliya bozoriga integratsiyalashuvi: shart-sharoitlar, afzalliklar va risklar

10,990 so'm

Diplom ishi haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 84 bet

Hajmi: 234.0 kB

Format: DOCX

MUNDARIJA
KIRISH
I bob. MOLIYA BOZORI: ILMIY-NAZARIY ASOSLAR
1.1. Moliya bozori mohiyati, uning iqtisodiyotdagi ahamiyati va o’rni
1.2. Jahon moliya bozorining rivojlanish bosqichlari va muammolari
II bob. O’ZBEKISTON VA JAHON MOLIYAVIY BOZORLARINING AMALDAGI HOLATI TAHLILI
2.1. Moliya bozorlarini tartibga solishning rivojlangan mamlakatlar tajribasi
2.2. Jahon moliya bozori: amaldagi holat va moliyaviy markazlar tahlili
2.3. O’zbekiston moliya bozori rivojlanish tendensiyalari tahlili
III bob. O’ZBEKISTON MOLIYA BOZORINING JAHON MOLIYA BOZORIGA INTEGRATSIYALASHUVINI ROVOJLANISH ISTIQBOLLARI
3.1. Jahon moliya bozorining rivojlanish istiqbollari
3.2. O’zbekiston moliya bozorining jahon moliya bozoriga integratsiyalashuvi masalalari
XULOSA
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI