O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining konstitutsiyaviy-huquqiy maqomi

5,990 so'm

Taqdimot haqida ma’lumotlar:

Slaydlar soni: 28 slayd

Hajmi: 166.00 kB

Reja:
1. Vazirlar Mahkamasi – O’zbekiston Respublikasining hukumati.
2. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining tarkibi va shakllanish tartibi.
3. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining asosiy funksiyalari.
4. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan chiqariladigan normativ-huquqiy hujjatlari.