O’zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan investitsion loyihalarning iqtisodiy o’sishga ta’siri va uni samaradorligini oshirishning tahlil va istiqbollari

11,990 so'm

Diplom ishi haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 93 bet

Hajmi: 323.0 kB

Mundarija
KIRISh
I bob. INVESTITSION LOYIHA TUShUNChASINING IQTISODIY MOHIYATI VA UNI IQTISODIY O’SIShGA TA’SIRINING NAZARIY VA AMALIY ASOSLARI
1.1. Investitsion loyiha tushunchasi va ularning iqtisodiy o’sishni ta’minlashdagi ahamiyati
1.2. Iqtisodiyotda amalga oshirilayotgan investitsion loyihalarning me’yoriy – huquqiy asoslari
1.3. Investitsiya loyihalarini amalga oshirishning xorijiy mamlakatlar tajribasi
I bob bo’yicha xulosa
II bob. O’ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AMALGA OShIRILAYOTGAN INVESTITSIYA LOYIHALARINING IQTISODIY TAHLILI
2.1. O’zbekiston iqtisodiyotini modernizatsiyalashda investitsiya loyihalarini amalga oshirishning ahamiyati va hususiyatlari
2.2. Respublika iqtisodiyotida amalga oshirilayotgan investitsion loyihalarning samaradorlik ko’rsatkichlari tahlili
2.3. O’zbekiston erkin iqtisodiy hududlaridagi investitsion muhit va investitsiyalarni jalb qilish imkoniyatlari tahlili
II bob bo’yicha xulosa
III bob. INVESTITSIYA LOYIHALARI SAMARADORLIGINI OShIRISh YO’LLARI VA ISTIQBOLLARI
3.1. O’zbekistonda amalga oshirilayotgan investitsiya loyihalari samaradorligini oshirishdagi muammolar
3.2. Respublikada amalga oshirilayotgan investitsiya loyihalarini davlat tomonidan moliyaviy tartibga solish yo’llari va ularning istiqbolli ko’rsatkichlari
3.3. O’zbekiston Respublikasida investitsion loyihalar dasturlarini takomillashtirish yo’llari
III bob bo’yicha xulosa
XULOSA
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI
ILOVALAR