O’zbekiston Respublikasida bank tizimining rivojlanishi va hozirgi kundagi ahvoli

2,900 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 19 bet

Hajmi: 28.50 kB

Reja:
Kirish
Asosiy qism
Xulosa
Foydalanilgan adabiyotlar

Zamonaviy iqtisodiy muhit banklar faoliyatida mavjud muammolarning oldini olib, mamlakatimizda bank ishini samaradorligini oshirish asosida xalqaro bank amaliyotiga mos keluvchi bank tizimini yaratishni taqozo etadi.
So’nggi yillarda O’zbekiston bank tizimini isloh qilish va erkinlashtirish bo’yicha Prezident Farmonlari, Vazirlar Mahkamasining qarorlari va qator boshqa me’yoriy hujjatlar qabul qilindi. Xususan, bozor iqtisodiyoti talablariga javob beruvchi bank tizimini shakllantirish, banklarnig moliya bozoridagi vositachilik rolini faollashtirish, ularning moliyaviy mustaqilligini ta’minlash, faoliyatini jahon bank amaliyotiga yaqinlashtirish va pirovard natijada raqobatbardoshligining yuqori darajasiga erishish 2002-2003 yillarda O’zbekiston Respublikasi bank tizimini isloh qilish dasturining strategik maqsadi hisoblanadi.
Shuni ta’kidlash joizki, har kanday iqtisodiyotni harakatga keltiruvchi kuch uning tarmoqlaridir. Demak, har kanday katta iqtisodiyotni taraqqiyotga yo’naltirish ham birinchi navbatda uning tarmoqlaridan boshlanadi. Bular esa – banklar va umuman, bank tizimi.
Mustaqillikdan so’ng vujudga kelgan iqtisodiyot shuni ko’rsatdiki, bank va zamonaviy bank tizimisiz tanlangan yo’ldan, ya’ni bozor iqtisodiyoti sharoitida “oyoqqa turish” qiyin. O’sha paytlarda boshqa sobiq sovet davlatlari kabi O’zbekiston ham o’z iqtisodiy yo’nalishini belgilab olishi zarur edi. Bu tanlangan yo’lning mustahkamlanishida esa banklarning ahamiyati katta ekanligiga guvohmiz.