O’zbekiston Respublikasida ijtimoiy sohaning roli, mohiyati va o’ziga xos xususiyatlari

5,999 so'm

Taqdimot haqida ma’lumotlar:

Slaydlar soni: 28 slayd

Hajmi: 788.00 kB

Bo'lim:

Reja:
1. Ijtimoiy sohaning roli va uni rivojlantirishdagi asosiy vazifalari
2. Bozor iqtisodiyotiga o’tish davrida O’zbekistonda ijtimoiy sohani rivojlantirish tahlili
3. Xizmatlarga bo’lgan ehtiyojni aniqlash xususiyatlari
4. Ijtimoiy soha tarmoqlarida mehnat va asosiy fondlarning xususiyatlarini kengaytirilishi
5. O’zbekiston Respublikasida ijtimoiy sohani rivojlantirishda qabul qilingan dasturlarning ahamiyati