O’zbekiston Respublikasida pul-kredit siyosati

2,999 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 21 bet

Hajmi: 124.20 kB

Bo'lim:

Reja:
Kirish.
1. Mamlakatimizda pul – kredit siyosatining mohiyati va banklarning tutgan o’rni.
2. Pul-kredit siyosatining maqsadlari, vositalari va tarkibi.
3. O’zbekiston Respublikasida pul-kredit siyosatini belgilovchi me’yoriy-huquqiy xujjatlari.
4. Mamlakatimizda pul-kredit sohasida amalga oshirilgan ishlar va ulardan foydalanish amaliyoti tahlili.
5. O’zbekiston Respublikasida pul-kredit siyosatini amalga oshirishda erishilgan muhim natijalar.
Xulosa.
Foydalanilgan adabiyotlar ro’yhati.