O’zbekiston Respublikasining mustaqillik yillarida eksport siyosati

14,900 so'm

Kurs ishi haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 70 bet

Hajmi: 334.00 kB

Format: DOCX

Mundarija
Kirish.
1-Bob Eksport siyosatining milliy iqtisodiyotda tutgan o’rni.
1.1 Xalqaro savdoda davlat roli va tashqi savdoni davlat tomonidan tartibga solish.
1.1.1 Tashqi savdoni tartiblashning asosiy instrumentlari.
1.1.2. Eksportni rag’batlantirish va uning instrumentlari.
1.2 Iqtisodiyotning rivojlantirishda eksportning roli.
2-Bob. Mustaqillik yillarida O’zbekiston eksport siyosati.
2.1. O’zbekiston Respublikasi eksporti tahlili.
2.2. O’zbekiston eksportining dinamikasi, jug’rofiy yo’nalishlari va strukturasi tahlili.
2.3. O’zbekiston eksport siyosatining takomillashtirish yo’llari.
Xulosa.
Foydalanilgan adabiyotlar.
Ilova.