O’zbekiston soliq tizimining shakllanishi va takomillanishi

14,900 so'm

Kurs ishi haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 32 bet

Hajmi: 470.00 kB

Format: DOCX

Mundarija
Kirish qism
Asosiy qism:
I. Soliq va soliq tizimi haqida dastlabki tushunchalar va ularning mohiyati
1.1. Soliq tushunchasining mohiyati va ahamiyati
1.2. Soliq siyosati, tizimi va ularning funksiyalari, elementlari
II. Soliq tizimi tashkil etishda xorij tajribasi
2.1. Germaniya Federativ Respublikasida mavjud soliq tizimi
2.2. Germaniya Federativ Respublikasida amalda mavjud soliq turlari
III. O’zbekiston Respublikasida soliq tizimining shakllanish tarixi va istiqbollari
3.1. O’zbekiston Respublikasida mavjud soliq tizimining shakllanish tarixi
3.2. Mustaqillik davrda O’zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan soliq tizimi islohotlar
3.3. 2017-2021 yillarda O’zbekistonni rivojlantirish bo’yicha Harakatlar strategiyasi
Xulosa
Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati