O’zbekiston tarixi fanining predmeti, uni o’rganishning nazariy – metodologik asoslari, manbalari va axamiyati. Markaziy Osiyo jahon sivilizatsiyasining ajralmas qismi

2,999 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 16 bet

Hajmi: 23.10 kB

Reja:
1. Tarixning fan sifatidagi o’rni. Vatanimiz tarixining predmeti va o’rganish ob’ektlari.
2. Tarixni o’rganishning ilmiy-nazariy va uslubiy asoslari, manbalari.
3. Sirtqi bo’lim talabalarining O’zbekiston tarixini o’rganish zaruriyati.
4. Sivilizasiya tushunchasi va uning vujudga kelishidagi tarixiy sharoitlar.
5. O’rta Osiyoda ijtimoiy taraqqiyotning paydo bo’lishi. Ibtidoiy jamiyat bosqichlari va uning asosiy belgilari.
6. Mintaqadagi qadimgi madaniyat, aholining diniy e’tiqodlari. «Avesto» Zardushtiylikning muqaddas kitobi.