O’zbekiston tashqi iqtisodiy aloqalarining erkinlashtirish siyosati

8,900 so'm

Kurs ishi haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 33 bet

Hajmi: 293.00 kB

Format: DOCX

Mundarija
Kirish
I BOB. Tashqi iqtisodiy aloqalarning tushunchasi va uning dastlabki tamoyillari
1.1. Tashqi iqtisodiy aloqalarning ilk bosqichlari va uning tarixi
1.2. Tashqi iqtisodiy aloqalarning vazifalari va tamoyillari
II BOB. O’zbekoston tashqi iqtisodiy faoliyatida amalga oshirilayotgan siyosatning afzalliklari va muammolari
2.1. Eksport va import natijasida yuzaga keladigan iqtisodiy yetishmovchiliklar
2.2. O’zbekiston tashqi iqtisodiy aloqalarning siyosati va uning tatbiq qilinish
III BOB. O’zbekistonning tashqi iqtisodiy aloqalarining rivojlanishi
3.1. O’zbekistonning MDH davlatlari bilan integratsion hamkorlik shakllari va uning rivojlanish bosqichlari
3.2. O’zbekiston Respublkasining YI davlatlari bilan iqtisodiy hamkorliklari
3.3. Yurtimizning Osiyo iqtisodiy hamjamiyatiga integrallashuvi istiqbollari
Xulosa
Foydalangan adabiyotlar