O’zbekistonda 2015-2019 yillarda milliy magistralni rivojlantirish davlat dasturi va uning asosiy vazifalari

5,499 so'm

Taqdimot haqida ma’lumotlar:

Slaydlar soni: 19 slayd

Hajmi: 1.02 MB

Bo'lim:

Reja:
1. O’zbekistonda 2015-2019 yillarda rivojlantirish davlat dasturi.
2. O’zbekistonda 2015-2019 yillarda infratuzilma, transport va komunikatsiyani rivojlantirish davlat dasturi va uning asosiy vazifalari.
3. O’zbekistonda 2015-2019 yillarda infratuzilma, transport va komunikatsiyani rivojlantirish davlat dasturi asosida qilingan ishlar.