O’zbekistonda davlat mustaqilligining qo’lga kiritilishi. Demokratik huquqiy davlat va fuqarolik jamiyati asoslarining barpo etilishi. Mustaqilik yillarida O’zbekistonning iqtisodiy, ma’naviy – madaniy taraqqiyoti

2,999 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 16 bet

Hajmi: 22.00 kB

Reja:
1. O’zbekiston Mustaqilligining e’lon qilinishi va uning tarixiy ahamiyati.
2. Demokratik huquqiy davlatning barpo etilishi.
3. Fuqarolik jamiyat asoslarining yuzaga kelishi.
4. Islohotlar zaruriyati va uning nazariy-huquqiy asoslari. Iqtisodiy islohotlarning amalga oshirilishi.
5. Mustaqillik yillarida O’zbekistonning ma’naviy-madaniy taraqqiyoti.
6. O’zbekiston va jahon hamjamiyati.