O’zbekistonda ishsizlik va mehnat birjalari

8,900 so'm

Kurs ishi haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 23 bet

Hajmi: 445.00 kB

Format: DOCX

REJA:
KIRISH
I-BO’LIM. ISHSIZLIK NAZARIYASI VA UNING MAZMUN, MOHIYATI
1.1. Ishsizlikning umumiy nazariyasi va uning ko’rinishlari
1.2. Ishsizlikning paydo bo’lishi sabablari va uning oqibatlari
1.3. Ishsizlik va Mehnat Birjalari
II-BO’LIM. AHOLINING BANDLIK MUAMMOSI
2.1. O’zbekistonda ishsizlik
2.2. Davlatning bandlik siyosati
2.3. Ishsizlik darajasini tushurish yo’llari
XULOSA
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI