O’zbekistonda milliy bozor iqtisodiyoti shakllanishi va rivojlanishi

4,999 so'm

Taqdimot haqida ma’lumotlar:

Slaydlar soni: 6 slayd

Hajmi: 151.00 kB

Bo'lim:

Reja:
1. Milliy iqtisodiyotda ma’muriy-buyruqbozlik tizimining oqibatlari va tub islohotlar zaruriyati.
2. O’tish davri tavsifi va uning milliy xususiyati.
3. Iqtisodiy islohotlarning milliy modeli va yangi asr strategiyasi.
4. Bozor munosabatlariga o’tish bosqichlariga oid qarashlar tahlili.